foto
SØKER OM FRISKOLE: Styreleder Bjørn Magne Hansen og daglig leder Steinar Knudsen i Nesheim Privatskole AS vil etablere friskole et eller annet sted i triangelet Harebakken-batterifabrikken-Longum – selv om Nesheim skole blir opprettholdt som kommunal skole. Her ved gangbrua over påkjørselsveien til E18 ved Longum. Området er midt i smørøyet for en ny skole, mener initiativtakerne. Foto: Sindre Haugen Mehl

Friskole-boom: Trussel mot fellesskolen eller likeverdig alternativ?

Tallet på privatskoleelever i Arendal ligger allerede i norgestoppen, og flere ønsker å starte opp. Noen advarer på det sterkeste, andre lovpriser mangfold og valgmuligheter.