Svunnen tid: Svartfot

Inne i den trange, krattbegrodde dalen bakom Eikåsen har det i uminnelige tider vært ett eller flere revehi. Og at det neppe har svart seg å drive skogen her, har etter hvert satt sitt preg på dalbunnen og liene oppover, forteller Odd Erichsen i denne historien.