Kosten var etter forholdene bra, vi fikk stokkfisk, melkevelling og fiskeboller