I år er pinnsvinene påfallende små og svake, og ekstra utsatt for å spise seg syke på gresskar før de går i dvale. Foto: Camilla Lilleholt

Gresskar er ikke noe for piggsvin

I år er mange piggsvin mindre og svakere enn vanlig. Derfor kan de rett og slett spise seg i hjel på de fristende gresskarene som blir liggende ute etter halloween.

Det er ting som tyder på at piggsvin i området vårt har hatt dårlige forhold i år. Det har vært større pågang enn normalt av piggsvin som er mindre og svakere enn normalt også hos oss ved Agder Dyreklinikk

NRK intervjuet Beate Johansen ved UIA, som har forsket på piggsvin, om denne problemstillingen tidligere i høst. Johansen mener at en tørr septembermåned kan ha ført til stor matmangel.

Dersom piggsvinungene ikke klarer å legge på seg nok før vinterdvalen, er det stor sannsynlighet for at de ikke overlever vinteren. Voksne piggsvin kan komme opp i et par kilo kroppsvekt og 15-30 cm kroppslengde.

Heng gresskarrestene opp i et tre eller lignende når halloweenfeiringen er over. Da kan fugler og ekorn kose seg uten at pinnsvinene blir syke av det, skriver veterinær Camilla Lilleholt. Foto: Erik Johansen/NTB

Ofte går piggsvinene i dvale på denne tiden av året, i månedsskiftet oktober/november. Da bør de ideelt sett ha nådd en kroppsvekt på ca. 1 kilo, og mange vil klare seg om de veier over 300 gram. Nå er det imidlertid piggsvin som har begynt å gå i dvale med en vekt på 150 gram, og disse vil neppe overleve vinteren.

Piggsvinet klassifiseres som alteter (omnivor), men kosten består aller helst likevel av mest kjøtt og proteiner (som en kjøtteter). Biller, larver, meitemark, saksedyr, skrukketroll, små pattedyr eller fugler, frosk, til og med orm, og ungene og eggene til sneglene, er piggsvinmat. piggsvin trenger proteiner. Ofte når du ser piggsvin snuse og spise av avfallsfrukt, er det insektene i frukten den er mest interessert i.

Piggsvin spiser også noe frukt og grønt, men det bør ikke utgjøre en stor del av kosten deres. I tillegg er de laktoseintolerante, så de skal ikke ha meieriprodukter som inneholder laktose.

Etter som tradisjonen med halloweenfeiring har blitt mer vanlig i Norge, øker omsetningen av gresskar for hvert år som går. Gresskar trives med en varm og tørr høst, og gresskarprodusenter melder i år om rekordavlinger.

En del av halloweentradisjonene er å skjære ut gresskar og sette til pynt. Etter halloweenhøytiden er det vanlig å la gresskaret ligge i hagen så fugler og ekorn kan kose seg med restene. I utlandet, hvor halloweentradisjonen har vart lenger enn hos oss, melder de om problemer dette skaper for piggsvin.

Piggsvinene overspiser seg rett og slett på gresskarene. Gresskar inneholder mye fiber, og piggsvintarmen klarer ikke å fordøye dette. piggsvinene får diaré, og mange blir så syke at de dør. Risikoen for at dette kan skje i Norge i år, med mange piggsvin som er ekstra små og sultne rett før vinterdvalen, sammen med rekordstor gresskaromsetning, gjør at vi går ut med en liten anbefaling:

Heng gresskarrestene opp i et tre eller lignende. Da kan fugler og ekorn kose seg uten at piggsvinene blir syke av det!

Innsendt av dyrlege Camilla Lilleholt, Agder Dyreklinikk