Rundt 2.500 mennesker var møtt opp til den offisielle åpningen. På menyen sto blantt annet lapskaus og wienerbrød. Foto: Foto: DA-1081 Foto: KUBEN Foto: Nidarå Tømmersalslag

Da de spiste 4.000 wienerbrød i Åmli

Den 26. oktober 1971 var en stor dag i Åmli. Rundt 2.500 mennesker var samlet og 4.000 wienerbrød bestilt. Selveste statsminister Trygve Bratteli var ventet til bygda.

AVTRYKK FRA HISTORIEN

KUBEN oppbevarer millioner av dokumenter. Menneskelige avtrykk i form av tekst, tegning, kart og foto.

Hvert avtrykk har en opprinnelse, hvert avtrykk inngår i en større sammenheng og hvert avtrykk har en historie å fortelle.

I samarbeid med KUBEN deler vi her noen av dem.

Se flere avtrykk på www.avtrykk.no

Anledningen var åpning av Nidarå Trelast, et av Norges største og mest moderne sagbruk.

Det nye sagbruket var et imponerende anlegg. Tomteområdet var 160 mål stort og bruket kunne ta imot rundt 100.000 kubikkmeter med tømmer årlig. Ved hjelp av hypermoderne maskiner skulle skogene i Agder og omegn foredles. Tidspunktet for etableringen var ikke tilfeldig.

Krise blant skogeierne

På slutten av 1960-tallet var det krisestemning blant skogeierne i den østlige delen av Agder. Tømmerfløtingen ned til kysten var i ferd med å stoppe opp og sagbrukskapasiteten var blitt for liten. Tømmer som burde blitt til planker og bord, såkalt skurtømmer, måtte i stedet selges til treforedlingsindustrien til redusert pris.

I sin styreprotokoll fra 31. juli 1967 uttrykte styret i Nidarå Tømmersalslag sin bekymring: «Styret ser med uro på utviklingen og frykter avsetningsproblemer i framtida for skurtømmer. Saken drøftes med administrasjonen i Norges Skogeierforbund snarest mulig med sikte på å få en totalanalyse av sagbruksindustrien og avsetningssituasjonen for skurtømmer i vårt distrikt».

Analysen ble foretatt og løsningen skulle bli et nytt, stort og moderne fellessagbruk i landsdelen.

Statsminister Trygve Brattlie ankommer Åmli med tog 26. oktober 1971. Anledningen var åpning av et av Norges største og mest moderne sagbruk. Foto: KUBEN Foto: DA-1081 Foto: Nidarå Tømmersalslag

Behov for kapital og tomt

I et møte 10. desember 1969 vedtok representantskapet i Nidarå Tømmersalslag å starte arbeidet med å få anlagt et sentralsagbruk i distriktet. Første oppgave var å skaffe nok kapital til anlegget, og i samme møte ble det vedtatt å forsøke å få inn 2 millioner kroner i såkalt industrilån fra salgslagets medlemmer. Den såkalte «industrilånaksjonen» ble en suksess. I løpet av fire uker på høsten i 1970, klarte tillitsmennene i de forskjellige distriktene å hanke inn hele 2,6 millioner kroner.

En annen viktig oppgave var å finne en egnet tomt for anlegget. Flere av bygdene i fylket slet med svak økonomisk utvikling, men det var til slutt Simonstad i Åmli som trakk vinnerloddet. Simonstad hadde jernbanetilknytning. Det var viktig i forhold til transporten. På Jordøya var det dessuten nok av plass for et stort anlegg. I tillegg hadde Åmli kommune nylig blitt tildelt status som utbyggingsområde. Dette innebar at kommunen kunne få statlig støtte for å etablere nye virksomheter.

Åpning av et hypermoderne anlegg

Den 18. november 1970 startet byggearbeidet. Et snaut år senere var det nye anlegget klart til drift. Det var forventet at sagbruket kunne ta imot 6.000 tømmerbil-lass årlig, og anlegget ville sysselsette 50 personer. Tømmersorteringen var automatisert, og sagbruket var et av landets mest moderne.

26. oktober 1971 var det tid for den offisielle åpningen. På togstasjonen i Åmli ventet bygdefolket og det innleide skolemusikkorpset fra Birkenlund skole i Arendal. Presis klokken 10:45 rullet ekstratoget fra Kristiansand inn på stasjonen. Toget var for anledningen merket med «Nidarå-ekspressen», og om bord var statsminister Trygve Bratteli med følge.

Sagbruket skulle plasseres på Jordøya på Simonstad i Åmli. Byggearbeidene satte i gang 18. november 1970. Foto: KUBEN Foto: DA-1081 Foto: Nidarå Tømmersalslag

Folkefest med lapskaus og wienerbrød

Åpningen ble en folkefest. Rundt 2.500 mennesker var møtt opp for å overvære begivenheten. På menyen sto lapskaus, wienerbrød, kaffe, mineralvann og ikke minst taler. Styreformann i Nidarå, Torjus Vierli, startet talerekken som besto av blant andre styreformann i Norges Skogeierforbund Jan Jensen, Åmlis ordfører Gunnar Skogby, fungerende fylkesmann Kristian Gundersen og ikke minst statsminister Trygve Bratteli.

I sin tale berømmet statsministeren pågangsmotet bak sagbruket, men han trakk også fram Aust-Agders utfordringer og den betydning han håpet det nye sagbruket ville få for regionen: «Fylket ligger relativt lavt i gjennomsnittlig inntekt, særlig da en del av bygdene, blant annet Åmli, så stedet trenger et vitalt og vekstkraftig økonomisk fundament for å utvikle seg i framtida».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Byggingen av sagbruket på Jordøya er i gang. Foto: Kuben

Fra brann til nysatsing

I 1985 ble Nidarå Trelast kjøpt opp av Bergene Holm A/S. Fire år senere ble anlegget rammet av en storbrann. Brannen førte til at sagbruket holdt stengt i rundt et år. Deretter ble anlegget modernisert flere ganger. På begynnelsen av 2010-tallet kom den hittil største satsingen. I 2013 åpnet et nytt og moderne anlegg. Kapasiteten var økt til 400.000 kubikkmeter og moderniseringen hadde kostet over 100 millioner kroner.

Åpningen ble ikke en like stor folkefest som i 1971, men rundt 170 inviterte gjester kunne 17. oktober 2013 se fylkesmann Øystein Djupedal foreta den offisielle åpningen.

Sagbrukshistorien bevares

Bildene fra åpningen av Nidarå Trelast i 1971 er en del av arkivet etter Nidarå Tømmersalslag, DA-1081, Nidarå Tømmersalslag, og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til foto, inneholder arkivet blant annet møtebøker, sakarkiv, regnskap, jubileumsskrift og avisutklipp. Arkivet strekker seg fra stiftelsen i 1930 og fram til 1999. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kilder:

Arkiv DA-1081, Nidarå Tømmersalslag 01 U01 L0009 0020, L0010 0010

Nidarå Trelast 1971–1971. Utgitt av Nidarå Tømmersalslag. Arendal 1981

Agderposten 05.02.1970, 25.10.1971, 27.10.1971, 18.10.2013

https://no.wikipedia.org/wiki/Bergene_Holm

Tomta på Jordøya, like i nærheten av Simonstad stasjon, ryddes for å gi plass til et av landets største og mest moderne sagbruk. Foto: Kuben
Slik så sagbruket ut i 1990. Foto: Agderposten arkiv
Omtrent slik ser det ut der i dag. Bildet er fra 2020. Foto: Bergene Holm