Minnes de falne: Finn Holmer-Hoven holdt tale ved minnebautaen for de falne fra Vestre Moland under andre verdenskrig. Foto: Truls Bjørkum Larsen

– Vi takker dem for deres arbeid for friheten, med livet som innsats

Bekransningen av minnebautaen ved Finn Holmer-Hoven.

Det er i denne måneden 77 år siden krigens slutt. De fleste av dere som står her rundt krigsmonumentet over krigens falne i Lillesand, var ikke født da Norge gjenvant sin frihet.

Allikevel er den norske 17. mai ikke bare blitt et minne om og en markering av Norges selvstendighet i 1814 og 1905, men også en nasjonal minnedag over vår gjenvunne frihet i 1945.

Den friheten kostet over 10.000 nordmenn livet. Derfor står det minnestøtter over hele landet over krigens falne. Og de fleste av oss har nære eller fjerne slektninger som fikk sine liv dramatisk endret som følge av krigen.

Min generasjon og generasjonene etter oss har vært lykkelig forskånet for de opplevelser en 5-årig krigstid ga våre fedre, bestefedre og oldefedre.

Vi har kunnet delta i politisk arbeid, som okkupantene nektet oss. Vi har kunnet ytre oss med meninger som ville ha ført til fengselsstraff.

Og vi har kunnet være opponenter til krigsmakten som ville ha ført til dødsstraff

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er denne friheten de lillesandere som er oppført på denne minnesteinen ønsket å gjenopprette og som førte til deres død. Og det er tankevekkende og tragisk at selv i dag – 77 år etter verdenskrigens slutt – opplever vi i Europa en ny krig hvor uskyldige innbyggere blir skutt og drept.

Men de lillesandere som falt for sitt land, bidro til at vi i Norge har kunnet leve og vokse opp i et fritt og demokratisk land.

Tønnes Augland, Anton Dalholt, Adolf Danielsen, Ingvald Eigeland, Oscar Ellingsen, Lars Engemyr, Ole Folkvord, Eivind Gauslaa, Arne Helle, Ernes Jonassen, Karl Knudsen, Tormod Olsen, Olav Ormestad, Harald Reiersen, Robert Thomsen, Amund Tveit, Mads Ødegard, Oddvar Øina.

Vi takker dem for deres arbeid for friheten, med livet som innsats.

Leste opp navnene: Finn Holmer-Hoven leste opp navnene på de falne fra Vestre Moland under andre verdenskrig. Foto: Truls Bjørkum Larsen
Bekransning: Etter talen la Finn Holmer-Hoven ned krans ved minnebautaen, og Hornmusikken spilte. Foto: Truls Bjørkum Larsen