NYE BØKER: Ungdomslagsfolk med nye bøker. Frå venstre fylkesleiar Torgeir Tønnevold Fiane, Rise og Løddesøl ungdomslag, landsstyremedlem og sekretær i fylkeslaget Nina Byttingsmyr frå Froland ungdomslag, forfattaren Jan Kløvstad og fylkesstyremedlem Espen Aasbø frå Fiane ungdomslag. Foto: Liv Tønnevold Fiane

Ungdomslag i medvind

Flere ungdomslag i fylket opplever gode tider med medlemsøkning og stor aktivitet.

Denne artikkelen er innsendt av Torgeir T. Fiane som har publisert tekst og bilde på sideblikk.agderposten.no:

Medlemsauke i Nidelv ungdomslag, dans for alle aldersgrupper fleire gonger i veka i Fiane ungdomslag, teaterplanar i Froland, godt besøkte søndagskaféar i Rise og Løddesøl ungdomslag og godt nytt også frå dei andre ungdomslaga i fylket.

Dette kom fram under leiarmøte for lokallag i Aust-Agder ungdomslag.

Aust-Agder ungdomslag kunne konstatere at dei fleste har klart å kome godt gjennom koronapandemien på lokallagstreffet i Myra nyleg.

Stor festival i 2024

Nå ser ungdomslagsfolket fram til meir normale vilkår for frivillige organisasjonar.

Fylkesleiar Torgeir Tønnevold Fiane leia møtet, som også handla om Frivillighetens år neste år og langtidsplanar fram mot Nordlek i Arendal sommaren 2024.

Nordlek er Nordens største festival for folkedans og folkemusikk, og ungdomslaga og Arendal kommune går nå i gang med samarbeidet for å skape ein stor folkefest.

Nye bøker

På lokallagstreffet blei også tre bøker om ungdomslagsarbeid presentert.

Den eine boka er skrive av Nils Seland og handlar om kaffistover og bondeheimar ungdomslaga har drive landet rundt, og der også Arendal, Grimstad, Byglandsfjord og Lillesand er omtalt.

Dei to andre bøkene er 100-årsboka om Austegdelaget frå i fjor haust og den rykande ferske Levande lokalkultur.

299 medlemmer

Noregs Ungdomslag 1996-2021, begge skrive av Jan Kløvstad. Både Nidelv ungdomslag med sine 299 (!) medlemmer og det nysamanslåtte Austre Moland ungdoms- og idrettslag har fått eigne kapittel i boka, og også andre ungdomslagsfolk i Agder er omtalt.

Agderposten oppfordrer andre lag til å sende inn egne artikler om sin virksomhet via Sideblikks nettside.