NY SESONG: Dag Erik Pedersen skal presentere sesong 12 av «Mesternes mester» fra Arendal og Grimstad. Her i Kroatia under innspillingen av sesongen som ble sendt tidligere i år. Nå har Rubicon som spiller inn serien for NRK, fått lov til å kjøre i Raet nasjonalpark under filmingen. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon/NRK

TV-folkene får kjøre i nasjonalparken for å filme Mesternes mester

Når Mesternes mester-deltakerne møtes i Arendal for å konkurrere om hvem som er best, får TV-fotografene lov til å kjøre i Raet landskapsvernområde for å klare å følge dem.

Et enstemmig formannskap ga torsdag tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med innspillingen av Mesternes mester.

KANSKJE HOVE: Kanskje skal deltagerne i Mesternes mester konkurrere i noen av øvelsene på rullesteinstranda på Hove i Raet Nasjonalpark. Bilde fra nærheten av Såta mot pynten ved Hovestranda. Nå har TV-selskapet fått lov til å kjøre her. Foto: Frank Johannessen

Ferdselen skal skje i tilknytning til Raet nasjonalpark.

Les også
Mesternes Mester-deltakere gleder seg til Arendal

Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen har allerede fattet vedtak i saken etter delegert myndighet fra Raet nasjonalparkstyre. Søknaden er innvilget med vilkår.

Les også
Må sitte i karantene før de slipper inn i huset i Arendal

Styret er informert om vedtaket og stiller seg positive til arrangementet. Ferdselen er likevel avhengig av en tillatelse fra Arendal kommune, fordi søknaden må behandles etter Forskrift for

Les også
Disse kjendisene deltar i Mesternes mester i Arendal

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Paragraf 6 i denne forskriften kan ikke delegeres til administrasjonen. Derfor måtte saken behandles i formannskapet.

LOKASJONSANSVARLIG: Jan Fasting som bor i Arendal og er en av medeierne i Canvas Hove, finner fram områdene som skal brukes i konkurransene i Mesternes mester. Foto: Elisabeth Grosvold

Rubicon TV skal spille inn Mesternes mester på oppdrag for NRK. Arendal og Grimstad er valgt som lokasjon og Jan Fasting er lokasjonsansvarlig.

Les også
Derfor valgte NRK Arendal

Innspillingene vil foregå i avgrensede, definerte tidsrom.

Innspillingen krever innkjøring med teknisk bil. Denne må være innen 200 meter fra utøverne. Fra teknisk bil vil filmteam bevege seg i terreng til fots, i båt og fra brygge for å filme øvelsene.