SØNDAGSFEST: For 200 år siden ble denne kirken på Hillestad i Tovdal satt opp. Før var det stavkirke her. Foto: Arne Homme

Rev kirken uten tillatelse

Egenrådige bønder – eller smarte forvaltere? Kall de hva du vil, men for 200 år siden rev de kirken og bygde ny.

35 fremmøtte benket seg spent i Tovdal kirke søndag 30. august.

Korona eller ikke, menighetsrådet var fast bestemt på at Tovdal kirkes 200-års jubileum må feires!

Rev stavkirken

Biskop Stein Reinertsen var i sin tale inne på hvordan det gikk til at Tovdal fikk sin nye kirke for 200 år siden.

Uten godkjenning fra stiftsdireksjonen, rev de den gamle stavkirken, og satte opp et helt nytt kirkebygg.

BISKOP: Stein Reinertsen fortalte om bakgrunnen for ny-kirken. Foto: Arne Homme

Teksten for dagen var fra Matteusevangeliet og lignelsen om talentene. Hvordan forvalter vi de gavene Gud har gitt oss?

Mye tyder på av tovdølingene ikke var redde for å forvalte sine talenter for å skaffe bygda et egnet gudshus, samme hva biskopen i Kristiansand måtte mene.

FOREDRAG: Børuf Ramse, tovdøling med stor faglig kunnskap om gamle byggeskikker, holdt foredrag om Tovdal som kirkested fra middelalder og fram til i dag. Foto: Arne Homme
PROST: Ragnhild Floberg. Foto: Arne Homme

Fargestrid

Børuf Ramse, tovdøling med stor faglig kunnskap om gamle byggeskikker, holdt et engasjert foredrag om Tovdal som kirkested fra middelalder og fram til i dag.

Han kom med mange artige detaljer, om gaver til kirken, prester fra hundreår tilbake, funn av gjenstander fra den gamle kirken og striden om fargen på kirken som til slutt måtte avgjøres av Kongen i statsråd.

Gerd Kallevig, Salve Kallevig og Ewelina Mlodawska bidro med solide musikalske innslag. Ellers medvirket sogneprest Jens Linde, prost Ragnhild Floberg, menighetsrådsleder Halvard Skårdal og kirkeverge Liv Eikås-Homme.

Kirkens trofaste kirketjener Ellen Wingereid Ramse fikk overrakt blomster fra prost Ragnhild Floberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Legger ut video

Video fra gudstjenesten og Børuf Ramses foredrag vil bli publisert på hjemmesiden til Åmli menighet.

Tekst og bilder er innsendt av Arne Homme.

SOGNEPREST: Jens Linde. Foto: Arne Homme
MUSIKK: Gerd Kallevig, Salve Kallevig og Ewelina Mlodawska bidro med musikalske innslag. Foto: Arne Homme
FLAGGET TIL TOPPS: To 200 år siden rev bygdefolket stavkirke og bygde ny - uten tillatelse fra stiftsdireksjonen. Foto: Arne Homme