Sørlendinger i viktige handelsposisjoner i India

foto