Slik er kirkene sikret mot innbrudd, hærverk og brann

foto