I hundre på åpningsdagen (og flere slapp ikke inn)