– Vi har måttet ta en rekke umiddelbare beslutninger av hensyn til framtida til virksomheten. Det betyr dessverre å si opp over 25 prosent av de ansatte, skriver Viaplay-sjef Jørgen Madsen Lindemann i selskapets halvårsrapport.

– Dette på grunn av den vesentlige endringen i de internasjonale forretningsplanene, og det faktum at ikke alle innholdsinvesteringene vi har gjort, lønner seg, fortsetter han.

Viaplays problemer ble kjent da Anders Jensen i begynnelsen av juni gikk av med umiddelbar virkning og ble erstattet av Madsen Lindemann. Det resulterte i et kraftig fall i aksjekursen.

For en uke siden nedjusterte Viaplay prognosene kraftig, noe som resulterte i et ytterligere kursfall.

– En gjennomgang av virksomheten har vist vesentlig svakere framtidsutsikter for omsetning og inntjening, særlig for aktiviteten i Norden, het det da.

Resultatet for andre kvartal viser at Viaplay fikk et underskudd på 6,5 milliarder svenske kroner.

Viaplay oppgir å ha 1691 ansatte på verdensbasis, og en nedbemanning på 25 prosent tilsier at over 400 av disse mister jobben.