Raser over at ungdom må ha med foreldre på festival