I forbindelse med 300 årsjubileet til Arendal har Torstein Gundersen laget en utstilling: Post stemplet i Arendal fra 1850 til 1950.

Gundersen er for arendalitter flest mest kjent som hjertelege ved Sørlandet Sykehus HF og som en sentral aktør da hjertesenteret ble oppretta ved sykehuset i Arendal.

At han er en lidenskapelig frimerkesamler med inngående kunnskap om poststempler, er nok overraskende for mange.

Utstillingen er på 96 sider og viser post sendt fra Arendal til innland og utland gjennom 100 år.

Den viser alle stempler som ble brukt i denne 100 årsperioden og mange av frimerkene som ble brukt. Mange av konvoluttene hadde logo fra butikker og bedrifter i arendalsregionen.

Utstillingen viser også bruk av Tjenestemerker som ble brukt av offentlige etater, eksempler på krigspost/sensurpost/feltpost, bruk av straffeporto og post sendt fra Arendal med tog, båt og fly.

Med andre ord, denne utstillingen viser en helt spesiell del av vår lokale historie. Utstillingen presenteres også i bokform og det er mulig å få kjøpt boka på biblioteket.

Utstillingen vises til og med 10. mars.

Dette ifølge Arendal bibliotek som har publisert denne artikkelen på sideblikk.agderposten.no.