Avlyser alle arrangementer med umiddelbar virkning

foto