Avlyser alle arrangementer med umiddelbar virkning