Kari måtte legge drømmene til side da hun ble gravid som 14-åring