– Klarte nesten 50 prosent kvinneandel på Skral

foto