Pensjonisten åpnet kulturkafé for å kunne prate med folk – i fjor fikk hun besøk av 13.000

foto