- Det er veldig inkluderende å spille på en kirkegård

foto