Hvite stakittgjerder og politisk kunst – en selvmotsigelse?