Språkprofesser tror arendalsdialekten forsvinner - kan du uttrykkene?

foto