Kommentar: En kaptein og en svenske må trå til

foto