Guttorm kaller seg en kinaputt. Storkanonen skal fortelle hvordan han jobber