Verdenskjent naturfotograf kommer til Arendal

foto