Vei-åpningen er utsatt, men fylket betalte likevel festen