Over fylkesgrensen: Trekker tusenvis til dette markedet