Avlyser også denne sommerens festival: – Veldig trist