Over 60 år på samme arbeidsplass – og 20 års samarbeid