Satser på jazzkonserter, men usikkerheten er stor

foto