Avlyser årets festival og utsetter 10-årsjubileum til neste år