Kaller inn til lattermild, musikalsk historietime

foto