Etter 33 år kan han endelig åpne oldefarens dikterstue