Flyktet fra koronaen i USA: I denne sørlandsbyen skal kunstnerparet være i sommer

foto