Lover farger og fest når Canal Street og kulturhuset slår seg sammen

foto