Styret i Naturvernforbundet Arendal ved Rune Sævre har sendt følgende til Sideblikk:

Naturvernforbundet i Arendal ga i siste årsmøte en hedersutnevnelse til to personer.

Det var en fagperson på marine økosystem og en engasjert naturverner på lokale, marine områder. Even Moland er forsker på marine økosystem. Hans Olav Sørensen er lokalpatriot på nærmiljøet i Kilsund.

De to personene ble i vårt årsmøte utnevnt som «årets naturvernere 2022». De to har arbeidet for at bryggeanlegg i Kilsundfjorden skulle ta hensyn til ålegrasengene rundt bryggene ved nye bygninger i Kilsund. Det ble ikke tatt hensyn til at bryggene skulle reguleres utenom den verneverdige naturtypen.

Ålegrasengene er en viktig biotop under vann, som et hjem, gjemmested og matfat for et stort mangfold av marine arter. Engene blir truet av bryggeanlegg, mudring og forurensing. Ålegrasengene fanger opp CO2 og lagrer store mengder med karbon. Naturtypen tåler ikke fysiske anlegg som brygger og kaianlegg.

Naturvernforbundet i Arendal har ikke fått gjennomslag for vern av ålegrasengene rundt bryggene til ferieboligene (!) på Kilsund. Vi har gjennom lange tider, sammen med fastboende på Kilsund, arbeidet for alternativer for bryggeanleggene. Vår misnøye markerer vi med å utnevne de to lokale fagfolkene og aksjonistene til å en riktig hedersbetegnelse