Permittert: Dette må på plass før kinoene kan åpne