«Verdensartist!» Men røpet festivalen litt for mye?