Disse kulturminnene fikk millioner til vedlikehold