Anita Pettersen mimrer: – Før alle går hver til sitt

foto