Flytter butikken etter 12 år – men ikke alt får bli med

foto