Dette har de aldri gjort før. Det ble en folke­fest