Bruun-Gundersen: – Kirken bidrar til en svertekampanje av Frp