foto
BYENS GAMLE SKOLE: Munkegaten er en 70 meter lang gate i øvre del av Arendalsentrum. Gaten er en tverrgate fra Vestregate i vest til Østregate i øst, og har Grensen som sidevei. Gaten er mest sannsynlig oppkalt etter dansken Christen Peder Monch som flyttet til stedet på 1700-tallet og drev et herberge der. I Munkegaten 4, på Munkehaugen, ligger «Byens gamle skole». Bygningen ble oppført som «Arendals nye almueskole» i 1872, og har hatt flere offisielle navn: Arendal almueskole, Arendal folkeskole, Arendal skole. Foto: Gaute Christian Molaug

Slik var skolestarten i 1950