Trekker seg fra Fjæreheia-rolle – hun overtar

foto