foto
SELVPORTRETT: Dette bildet som fotografen har gitt tittelen Gangster, var et av flere av hans bilder som ble antatt i NM-runden. Foto: Mariusz Redlich

Han er årets ungdomsfotograf