Kronprinsen kommer til Arendal for å feire frivilligheten