TIL FINALEN I FIRST LEGO LEAGUE: Oppe fra venstre: Frida Birkeland Strømnes, Elvira Isabel Søreid Holte, Tone Ribe Davidsen, Mia Isabel Jacobsen og Synnøve Neset Gjære. Nede fra venstre: Amalie Solheim Jørgensen, Linnea Tingsbæk, Malin Aase Berntsen, Mille Larsen og Mia Carmella Gundersen. Tiril Sofie Mikkelsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Emma Emilie Høylyng Fløde

Til finalen i First Lego League

Sjetteklassinger på Tingsaker skole har designet en innovativ og robotstøttet lekepark som også passer for barn med nedsatt funksjonsevne. Nå skal de representere Agder i verdens største teknologi- og kunnskapskonkurranse.