Stiller ut sin mistenksomhet mot sivilisasjonen

foto