– Målet er klart å få «Pelle» på vannet til byjubileet

foto